ေနျပည္ေတာ္ ဗစ္တုိးရီးယား အမႈ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေလးၾကည့္ေပးပါ…ခုေလာက္ဆိုအေျခေနအမွန္ အျပည့္စံုကိုသိရွိၿပီထင္ပါတယ္ အမွန္တရားဖက္ကေန အၿမဲရွိေနပါ့မယ္…(ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုတာ ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းမရွိပဲ အမွန္တရားတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတာပါ)

Posted by ကို ဘုန္း on Friday, July 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *