ဗစ္တိုးရီးယား ကေလးငယ္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္ မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ “ရဲဇာနည္” (Page) တာဝန္ခံစီစဥ္သူ တို႔အား တရားစြဲဆို ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ား အ သင္းမွ သမၼတထံတင္ျပ

ဗစ္တိုးရီးယား ကေလးငယ္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ “ရဲဇာနည္” (Page) တာဝန္ခံ စီစဥ္သူတို႔အား တရားစြဲဆို ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း (ILAM) မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံသို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ရဲမႉးခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္ဦး၊ မႈခင္းၫႊန္ၾကားေရးမႉး ရဲမႉးႀကီး မင္းဟန္၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာန မႉး ရဲမႉးႀကီး သားဒြန္းႏွင့္ ရဲဇာနည္(Page) တာဝန္ခံစီစဥ္ သူတို႔အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ ရာ ဥပေဒအရ လည္းေကာင္း၊ အျခားသင့္ေတာ္ရာ ရာဇဝတ္ ဥပေဒတရပ္ရပ္အရ လည္းေကာင္း တရားစြဲဆို အေရး ယူေဆာင္ ႐ြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႔ ေလွ်ာက္ထား တင္ျပ ထားသည္။

“ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ လိုက္တာက ရာဇာဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒ ၁၉၇ (၂) အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဆီကို ခြင့္ျပဳမိန႔္ ေတာင္း တာပါ။ ဒီအမႈမွာ စြပ္စြဲခံ ရတဲ့သူေတြက ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဥပေဒအရ သမၼတဆီက ခြင့္ျပဳမိန႔္ လို တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ခြင့္ျပဳမိန႔္ ေတာင္းခံတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ သမၼတ႐ုံးဆီ စာတင္ရင္ လက္ခံတဲ့သူ ဆီေရာက္ရင္ အေၾကာင္းျပန္ေလ့ ရွိပါတယ္။

သမၼတကိုယ္တိုင္က ေရွ႕ေနျဖစ္ေတာ့ နားလည္သေလာက္ေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳ သည္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းျပန္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ား အ သင္းမွ အေထြေထြအ တြင္းေရးမႉး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရာဇဝတ္ က်င့္ထုံး ၁၉၇ (၂) အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ မည္သည့္ပုဒ္မႏွင့္ မည္သည့္ တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆိုရန္ ၫႊန္ ၾကားခြင့္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံမွ ခြင့္ျပဳမိန႔္ ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္း၌ အျမန္ဆုံး တိုင္ခ်က္ဖြင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦး ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေနျပည္ေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္ အရိႏၵမာခန္းမတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ရဲမႉးခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္ဦး၊ မႈခင္းၫႊန္ ၾကားေရးမႉး ရဲမႉးႀကီး မင္းဟန္၊ မႈခင္းရဲ တပ္ဖြဲ႕ ဌာနမႉး ရဲမႉးႀကီးသားဒြန္းတို႔၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခ်က္မ်ားသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းေနသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ား အသင္းမွ ယုံၾကည္ေၾကာင္း တင္ျပစာတြင္ ပါရွိသည္။

အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သုံးႏွစ္အ႐ြယ္ ဗစ္တိုးရီးယားေလး၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ “ရဲဇာနည္” လူမႈကြန္ရက္မွလည္း ဗစ္တိုးရီးယား မိသားစု၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ အမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး လူမႈကြန္ယက္ စာ မ်က္ႏွာ ၌ ေဖာ္ျပေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ-၉၆(ဃ) တြင္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတထံ သို႔ တင္ျပစာတြင္ ပါရွိသည္။

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ-၉၆(ဃ) တြင္ ‘မည္သူမွ် ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရေသာ ကေလးသူငယ္ (သို႔မဟုတ္) မႈခင္းတြင္ သက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္ေနေသာ ကေလးသူငယ္သည္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေ ၾကာင္းႏွင့္ မႈခင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူျခင္း၊ ထည္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ကို ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ျခင္း၊ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ ျဖန႔္ခ်ိျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း မျပဳရ (သို႔မဟုတ္) ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ လူမႈဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းမရွိရ’ ဟု ျပဌာန္း ပါ ရွိသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒျပဌာန္း ခ်က္အရ မည္သူ႔ကိုမွ် ႁခြင္းခ်က္ေပးထားျခင္းမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၇ အရ လူတိုင္းသည္ ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ အကာအကြယ္ကို လူတိုင္း အညီအမွ် ရယူခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနတြင္ ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ သူမ်ားျဖစ္ သည့္ အဆင့္ျမင့္ရဲ အရာရွိမ်ားမွ ယခုကဲ့သို႔ ဥပေဒကို ထင္ထင္ရွားရွား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ လြန္စြာ ဝမ္းနည္း ဖြယ္ျဖစ္ ၿပီး လက္ခံခြင့္ျပဳႏိုင္ဖြယ္ လုံးဝမရွိသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသေရွ႕ေနမ်ားအသင္းမွ ႏိုင္ငံေ တာ္သမၼတထံသို႔ တင္ျပစာတြင္ ပါရွိသည္။

Credit; Eleven Media Group

Unicode

ဗစ်တိုးရီးယား ကလေးငယ်၏ ကိုယ်ရေးအ ချက် အ လက်များအား ထုတ်ဖော် ခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိ သူများ နှင့် “ရဲဇာနည်” (Page) တာဝန်ခံစီစဉ်သူတို့ အား တရားစွဲဆိုခွင့်ပြုရန် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်သော ရှေ့နေများအ သင်းမှ သမ္မတထံတင်ပြ

ဗစ်တိုးရီးယား ကလေးငယ်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထုတ်ဖော်ခဲ့သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိ သူများ နှင့် “ရဲဇာနည်” (Page) တာဝန်ခံ စီစဉ်သူတို့အား တရားစွဲဆို ခွင့်ပြုရန် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်သော ရှေ့နေများ အသင်း (ILAM) မှ နိုင်ငံတော်သမ္မထံသို့ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ် စိုးနိုင်ဦး၊ မှုခင်းညွှန်ကြားရေးမှူး ရဲမှူးကြီး မင်းဟန်၊ မှု ခင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာန မှူး ရဲမှူးကြီး သားဒွန်းနှင့် ရဲဇာနည်(Page) တာဝန်ခံစီစဉ် သူတို့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကလေးသူ ငယ်အခွင့် အရေးများဆိုင် ရာ ဥပဒေအရ လည်းကောင်း၊ အခြားသင့်တော်ရာ ရာဇဝတ် ဥပဒေတရပ်ရပ်အရ လည်းကောင်း တရားစွဲဆို အရေး ယူဆောင် ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်သော ရှေ့နေများအသင်းမှ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံသို့ လျှောက်ထား တင်ပြ ထားသည်။

“ဒီနေ့ ထုတ်ပြန် လိုက်တာက ရာဇာဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေ ၁၉၇ (၂) အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဆီကို ခွင့်ပြုမိန့် တောင်း တာပါ။ ဒီအမှုမှာ စွပ်စွဲခံ ရတဲ့သူတွေက ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဥပဒေအရ သမ္မတဆီ က ခွင့်ပြုမိန့် လို တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သမ္မတရုံးဆီ စာတင် ရင် လက်ခံတဲ့သူ ဆီရောက်ရင် အကြောင်းပြန်လေ့ ရှိပါတယ်။

သမ္မတကိုယ်တိုင်က ရှေ့နေဖြစ်တော့ နားလည်သလောက်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေ၊ မပြု သည် ဖြစ် စေ အကြောင်းပြန်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်သော ရှေ့နေများ အ သင်းမှ အထွေထွေအ တွင်းရေးမှူး တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦးက ပြောကြားသည်။

ရာဇဝတ် ကျင့်ထုံး ၁၉၇ (၂) အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ မည်သည့်ပုဒ်မနှင့် မည်သည့် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆို ရန် ညွှန် ကြားခွင့်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မထံမှ ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၌ အမြန်ဆုံး တိုင်ချက်ဖွင့် မည် ဖြစ်ကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦး ကဆိုသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ နေပြည်တော် ဌာနချုပ် အရိန္ဒမာခန်းမတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်က ပြုလုပ် သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ် စိုးနိုင်ဦး၊ မှုခင်းညွှန် ကြားရေးမှူး ရဲမှူးကြီး မင်းဟန်၊ မှုခင်းရဲ တပ်ဖွဲ့ ဌာနမှူး ရဲမှူးကြီးသားဒွန်းတို့၏ ထုတ်ဖော်ပြော ကြားချက်များသည် တည်ဆဲ ဥပဒေများ နှင့် ငြိစွန်းနေသည်ကို မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်သောရှေ့နေများ အသင်းမှ ယုံကြည်ကြောင်း တင်ပြစာတွင် ပါရှိ သည်။

အဆိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် သုံးနှစ်အရွယ် ဗစ်တိုးရီးယားလေး၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထုတ် ဖော် ပြောကြား ခဲ့သည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ “ရဲဇာနည်” လူမှုကွန်ရက်မှလည်း ဗစ်တိုးရီးယား မိသားစု၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ၊ အမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက် စာတမ်းများကို တိုက်ရိုက် ထုတ် လွှင့်ခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ယက် စာ မျက်နှာ ၌ ဖော်ပြဆောင်ရွက်ချက်များသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကလေးသူငယ် အခွင့် အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ-၉၆(ဃ) တွင် တားမြစ် ပိတ်ပင်ထားသည့် အချက်များကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သမ္မတထံ သို့ တင်ပြစာတွင် ပါရှိသည်။

ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး များဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ-၉၆(ဃ) တွင် ‘မည်သူမျှ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း စွပ်စွဲခံ ရသော ကလေးသူငယ် (သို့မဟုတ်) မှုခင်းတွင် သက်သေအဖြစ် ပါဝင်နေသော ကလေးသူငယ်သည် မည်သူ မည်ဝါ ဖြစ်ေ ကြာင်းနှင့် မှုခင်း သတင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်း၊ ထည်သွင်းခြင်းနှင့် ကြော်ငြာခြင်း၊ ကလေးသူငယ်ကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခြင်း၊ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်နှင့် စာအုပ်စာတမ်းများတွင် ထည့်သွင်းခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း မပြုရ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် လူမှုဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းများတွင် ထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိရ’ ဟု ပြဌာန်း ပါ ရှိသည်။

အဆိုပါ ဥပဒေပြဌာန်း ချက်အရ မည်သူ့ကိုမျှ ခြွင်းချက်ပေးထားခြင်းမရှိဘဲ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ တော် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၄၇ အရ လူတိုင်းသည် ဥပဒေအရာတွင် တန်းတူဖြစ်ပြီး ဥပဒေ အကာအကွယ် ကို လူတိုင်း အညီအမျှ ရယူခွင့်ရှိကြောင်း၊ ယင်းအခြေအနေတွင် ဥပဒေကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ရသော သူများဖြစ် သည့် အဆင့်မြင့်ရဲ အရာရှိများမှ ယခုကဲ့သို့ ဥပဒေကို ထင်ထင်ရှားရှား ချိုးဖောက်ခြင်း သည် လွန်စွာ ဝမ်းနည်း ဖွယ်ဖြစ် ပြီး လက်ခံခွင့်ပြုနိုင်ဖွယ် လုံးဝမရှိသည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ လွတ် လပ် သေရှေ့နေများအသင်းမှ နိုင်ငံေ တာ်သမ္မတထံသို့ တင်ပြစာတွင် ပါရှိသည်။

Credit; Eleven Media Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *