မေသမခ်င္း ႀကိဳးကြင္းစြပ္ သတ္ရန္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ တရား႐ုံး၏ ေသဒဏ္အမိန႔္ ခ်မွတ္မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္သို႔ တစ္ပတ္အတြင္း အယူခံ တင္ သြင္းႏိုင္

မေသမခ်င္း ႀကိဳးကြင္း စြပ္သတ္ရန္ ဟသၤာတခ႐ိုင္တရား႐ုံး၏ ေသဒဏ္အမိန႔္ ခ်မွတ္မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တစ္ပတ္အတြင္း အယူခံတင္ သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဟသၤာတတကၠသိုလ္အနီး ခ်စ္သူလမ္းၾကား လယ္ကြင္းစပ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသတ္ အေလာင္းေဖ်ာက္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ တရား႐ုံး၌ သုံးႏွစ္ကိုးလေက်ာ္ၾကာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္က အမိန႔္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“စီရင္ခ်က္ အမိန႔္ခ်မွတ္ ၿပီးသည္ႏွင့္ ၁-တရားခံသန္းေဇာ္ကို ၎အား ခ်မွတ္ ထားသည့္ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္အတြက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္သို႔ အယူခံတင္ သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ၎အ တြက္ စီရင္ခ်က္တာ ဝန္ခံမိတၱဴမွန္တစ္စုံ ႐ုံးေရွ႕၌ပင္ထုတ္ေပးခဲ့ပါ တယ္”ဟု ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးေအာင္သိန္းဦး က ေျဖၾကားသည္။

ယင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁-တရားခံ က်န္းမာေရးမႉး သန္းေဇာ္အား ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ခ) အရ မေသမခ်င္း ႀကိဳးကြင္း စြပ္သတ္ရန္၊ ၂-တရားခံ မႏွင္းပြင့္ျဖဴ (ခ) ႏွင္း ခ်ယ္ရီအား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၀၁ (ပထမ ပိုင္း) အရ အ လုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ က်ခံေစရန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ရက္မ်ား ထုတ္ႏုတ္ခံစား ခြင့္ျပဳသည့္အမိန႔္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ခ်မွတ္ခဲ့ သည္။

အဆိုပါအမႈစီရင္ခ်က္၌ “၂-တရားခံ ႏွင္းပြင့္ျဖဴ သည္ တင္ကူးႀကံ႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သန္းေဇာ္ႏွင့္အတူ အႀကံတူျဖင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ ျခင္းရွိ-မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သုံးသပ္ရလွ်င္ တရားလိုဘက္ ထြက္ဆိုခ်က္ မ်ားအရပင္ တရားခံသည္ မူလက တည္းက စိတ္ေရာဂါအခံ ရွိေနၿပီး ၁-တရားခံႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ လိုလား ေနသူျဖစ္ေၾကာင္းေပၚလြင္သည္။ ႏွင္းပြင့္ျဖဴ မွာ သန္းေဇာ္စီစဥ္သည့္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေန ရေၾကာင္း ေပၚေပါက္သည္။

တရားခံ ႏွင္းပြင့္ျဖဴ၏ ထုေခ် တင္ျပခ်က္မ်ား အရ ၁-တရားခံႏွင့္အတူ ေသသူအား မည္သို႔ သတ္မည္ဆိုသည့္ အႀကံ တူရွိေၾကာင္း မေပၚေပါက္ဘဲ ၁-တရားခံက ေအးႏိုင္အား သတ္ရန္ ေဆးထိုးအပ္ ထည့္ေပးျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚေ ပါက္ေနေပသည္။ အကယ္၍ ၁-တရားခံထည့္ေပး လိုက္သည့္ ထိုးေဆးမ်ားကို ေသသူ၏ အေၾကာထဲသို႔ ထိုးသြင္း ခဲ့ လွ်င္ ၂-တရားခံကလည္း အႀကံတူရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခင္းျဖစ္ရပ္တြင္ ၂- တရားခံႏွင္းပြင့္ျဖဴ သည္ ေသသူ၏ ေသြးေၾကာ အတြင္းသို႔ ေဆးသြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္မႈမရွိေပ” ဟု ဒုတိယခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးေအာင္သိန္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အခင္းျဖစ္ရပ္မတိုင္မီက တရားခံသန္းေဇာ္က ႏွင္းပြင့္ျဖဴအား ဖုန္းဆက္၍ ေအးႏိုင္အား သတ္ရန္၊ ႏွင္းပြင့္ျဖဴေထာင္ ထဲ ေရာက္သည့္အခါ ၎လာေတြ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေထာင္မွထြက္ သည့္အခါ ၎ဇနီးႏွင့္ကြာၿပီး လက္ထပ္ယူ မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ နင္ မသတ္လွ်င္ ငါနင့္ကို ယူလို႔လည္း မရဘူး၊ ေအးႏိုင္နဲ႔လည္း ယူလို႔မရဘူး။ ငါနဲ႔ျဖစ္တဲ့ အေ ၾကာင္းကိုလည္း ေလွ်ာက္ေျပာမယ္ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေအးႏိုင္အား ေဆးထိုးသတ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာ ခဲ့ေၾကာင္း၊

၂၁.၂.၂၀၁၆ ရက္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီ CB ဘဏ္ ကုန္းဆင္းရွိ အေအးဆိုင္တြင္ သန္းေဇာ္ႏွင့္ ႏွင္းပြင့္ျဖဴတို႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ သန္းေဇာ္က ေဆးမ်ား အသင့္ထည့္ ထားသည့္ ေဆးထိုးအပ္ကို ႏွင္းပြင့္ျဖဴ၏ ဆလင္းဘက္အိတ္ထဲ ထည့္ေပးေ ၾကာင္း ေပၚ ေပါက္လ်က္ရွိရာ အခင္းမျဖစ္မီက တရားခံသန္းေဇာ္သည္ ေအးႏိုင္အား သတ္ရန္ႀကံစည္ ျခင္း၊ ႏွင္းပြင့္ျဖဴ က ေဆးထိုးသတ္ရန္ ေစခိုင္းခဲ့ ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း”၊ “ေသသူ ၏မ်က္ႏွာကို အုပ္၍ကပ္ရန္ တိပ္ကို လည္း အသင့္ယူေဆာင္သြားသည္ျဖစ္ရာ ၁-တရားခံ သန္းေဇာ္သည္ စြဲခ်က္ပါအတိုင္း တင္ကူးႀကံ ႐ြယ္ခ်က္ ျဖင့္ လူ သတ္မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားသည္” ဟု ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးေအာင္သိန္းဦးက စီရင္ခ်က္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂-တရားခံ ႏွင္းပြင့္ျဖဴ၏ စိတ္က်န္းမာေရႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၈၄ ကင္းလြတ္ခြင့္မရႏိုင္သည့္ အေျခ အေနအား တရားသူႀကီးက “၂-တရားခံသည္ အခင္းျဖစ္ စဥ္က ၁-တရားခံ ေဆးထိုး ခိုင္းေသာ္လည္း ေသသူက ၎ အား လက္ထပ္ယူမည္ဆိုေသာ စကားကို ႏွလုံးသြင္း၍ ေဆးထိုးမေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ တရားခံ၏ စိတ္အေျခအေနမွာ စိတ္ ေပါသြပ္ေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနေၾကာင္း ေပၚေပါက္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ တရားခံသည္ ရာဇသတ္ ႀကီးပုဒ္မ-၈၄ ၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ခံစားခြင့္မရႏိုင္ေပ။ ျပစ္ ဒဏ္သတ္မွတ္ရာတြင္ အခင္းျဖစ္ကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ ၂-တရားခံ ႏွင္းပြင့္ျဖဴသည္ ေသသူ အေပၚ အသက္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည္ ကို သိေနပါလ်က္ ေသေဘးမွလြတ္ေစရန္တား ဆီးခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ ထိေရာက္ဟန႔္တား ေလာက္ေသာ ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ သင့္ေပသည္”၊ “၁-တရားခံက ေစခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ေသသူကို ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာသို႔ျဖစ္ေစ ၂-တရားခံက ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းမရွိေပ” ဟု စီရင္ခ်က္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေလာင္းေဖ်ာက္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားသူႀကီးက”သက္ေသခံ (ဒ) ေျဖာင့္ခ်က္တြင္ က်င္းတူး ၿပီးေနာက္ ကို ေအးႏိုင္ အေလာင္းကိုအတူတူ ျမႇဳပ္ခဲ့ၾကပါ သည္ဟု ထြက္ဆိုထားေၾကာင္း၊ သက္ေသခံ (ထ) တရားခံ သန္းေဇာ္၏ေျဖာင့္ခ်က္တြင္ ႏွင္းပြင့္ျဖဴႏွင့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ပဲခင္းထဲသြား၍ က်င္းတူးၿပီးေနာက္ အေလာင္းကို ႏွစ္ေယာက္ အတူမယူၿပီး က်င္းထဲထည့္ကာ ေျမျမႇဳပ္ခဲ့ၾက ပါသည္ဟုထြက္ဆိုထားသည္။

တရားလိုဘက္ ထြက္ဆိုတင္ျပခ်က္မ်ားအရ ၂-တရားခံသည္ ေသသူ၏ အေလာင္းအား ေျမႀကီးတူး၍ျမႇဳပ္ႏွံ ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ေနသျဖင့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၀၁ (ပထမပိုင္းအရ)ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေတြ႕ ရွိသည္”ဟု စီရင္ခ်က္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခင္းျဖစ္ေနရာ၌ ႏွင္းပြင့္ျဖဴ၏ ေပါင္ ေပၚ၌ ေသဆုံး သူေအးႏိုင္ ေခါင္းအုံး၍ စကား ေျပာေနခ်ိန္ ၁-တရားခံသန္းေဇာ္ အမွတ္တမဲ့ ရိပ္ခနဲေရာက္လာၿပီး ဓားျဖင့္ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁-တရားခံ ေခၚခိုင္းသည့္ေနရာသို႔ ေခၚသြားခဲ့ျခင္း မ ဟုတ္ဟု ထြက္ဆိုထားေၾကာင္း၊ ၂-တရားခံႏွင္းပြင့္ျဖဴသည္ ေသဆုံး သူ ေအးႏိုင္ႏွင့္လည္း သမီး ရည္းစားျဖစ္ေနၿပီး အ ခင္းမျဖစ္မီ ေသဆုံးသူႏွင့္အတူ သြားလာ လႈပ္ရွားခဲ့ပုံမ်ားႏွင့္ အခင္းျဖစ္ရပ္ကို ေထာက္ခ်င့္ပါက ၁-တရားခံႏွင့္အတူ အႀကံ တူျဖင့္ က်ဴးလြန္သည္ဟု တစ္ထစ္ခ်ဆိုႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္း ေၾကာင္း တရားသူႀကီးက စီရင္ခ်က္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ ခြဲခန႔္က ဟသၤာတတကၠသိုလ္ အနီး ခ်စ္သူလမ္း ၾကားနံေဘး လယ္ကြင္းစပ္၌ လယ္ပိုင္ရွင္က မသကၤာဖြယ္ရာ အေနအထားေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တူးေဖာ္ရာမွ အဆို ပါလူသတ္ အေလာင္းေဖ်ာက္မႈမွ လူေသ အေလာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေလာင္းကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့စဥ္က အ႐ိုးက်ခါစ အေနအထားရွိေနသျဖင့္ မည္သူ မည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို ခန႔္ မွန္းႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္အၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္မွ မရမ္းေလးေက်း႐ြာ မူလ တန္းေက်ာင္းမွ မူလတန္းျပဆရာ ဦးေအးႏိုင္ (၃၄ ႏွစ္၏) ႐ုပ္ အေလာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ ဖြဲ႕က အတည္ျပဳႏိုင္ ခဲ့သည္။

Credit; Eleven Media Group

Unicode

မသေမချင်း ကြိုးကွင်းစွပ် သတ်ရန် ဟင်္သာတခရိုင် တရားရုံး၏ သေဒဏ်အမိန့် ချမှတ်မှုအပေါ် ပြည် ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ တစ်ပတ်အတွင်း အယူခံ တင်သွင်းနိုင်

မသေမချင်း ကြိုးကွင်း စွပ်သတ်ရန် ဟင်္သာတခရိုင်တရားရုံး၏ သေဒဏ်အမိန့် ချမှတ်မှုအပေါ် ပြည်ထောင်စု တရား လွှတ်တော်ချုပ်သို့ တစ်ပတ်အတွင်း အယူခံတင် သွင်းနိုင်ကြောင်း ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးက ပြောကြားသည်။

ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်အနီး ချစ်သူလမ်းကြား လယ်ကွင်းစပ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ် အလောင်းဖျောက် မှု နှင့် ပတ် သက်၍ တရားရုံး၌ သုံးနှစ်ကိုးလကျော်ကြာ စစ်ဆေးပြီးနောက် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်က အမိန့်ချမှတ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

“စီရင်ချက် အမိန့်ချမှတ် ပြီးသည်နှင့် ၁-တရားခံသန်းဇော်ကို ၎င်းအား ချမှတ် ထားသည့်သေဒဏ် ပြစ်ဒဏ် အတွက် ခုနစ်ရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော် ချုပ်သို့ အယူခံတင် သွင်းနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြော ကြား ပြီး ၎င်းအ တွက် စီရင်ချက်တာ ဝန်ခံမိတ္တူမှန်တစ်စုံ ရုံးရှေ့၌ပင်ထုတ်ပေးခဲ့ပါ တယ်”ဟု ဒုတိယခ ရိုင်တရားသူကြီး ဦးအောင်သိန်းဦး က ဖြေကြားသည်။

ယင်းအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၁-တရားခံ ကျန်းမာရေးမှူး သန်းဇော်အား ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂ (၁) (ခ) အရ မသေမချင်း ကြိုးကွင်း စွပ်သတ်ရန်၊ ၂-တရားခံ မနှင်းပွင့်ဖြူ (ခ) နှင်း ချယ်ရီအား ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၀၁ (ပထမ ပိုင်း) အရ အ လုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ် ကျခံစေရန်နှင့် ချုပ်ရက်များ ထုတ်နုတ်ခံစား ခွင့်ပြုသည့်အမိန့် ခရိုင်တရားရုံးက ချမှတ်ခဲ့ သည်။

အဆိုပါအမှုစီရင်ချက်၌ “၂-တရားခံ နှင်းပွင့်ဖြူ သည် တင်ကူးကြံရွယ်ချက်ဖြင့် သန်းဇော်နှင့်အတူ အကြံတူဖြင့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ ခြင်းရှိ-မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သုံးသပ်ရလျှင် တရားလိုဘက် ထွက်ဆိုချက် များအရပင် တရား ခံ သည် မူလက တည်းက စိတ်ရောဂါအခံ ရှိနေပြီး ၁-တရားခံနှင့် လက်ထပ်ရန် လိုလား နေသူဖြစ်ကြောင်းပေါ် လွင်သည်။ နှင်းပွင့်ဖြူ မှာ သန်းဇော်စီစဉ်သည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နေ ရကြောင်း ပေါ်ပေါက်သည်။

တရားခံ နှင်းပွင့်ဖြူ၏ ထုချေ တင်ပြချက်များ အရ ၁-တရားခံနှင့်အတူ သေသူအား မည်သို့ သတ်မည်ဆိုသည့် အကြံ တူရှိကြောင်း မပေါ်ပေါက်ဘဲ ၁-တရားခံက အေးနိုင်အား သတ်ရန် ဆေးထိုးအပ် ထည့်ပေးခြင်း သာဖြစ် ကြောင်း ပေါ်ေ ပါက်နေပေသည်။ အကယ်၍ ၁-တရားခံထည့်ပေး လိုက်သည့် ထိုးဆေးများကို သေသူ၏ အကြော ထဲသို့ ထိုးသွင်း ခဲ့ လျှင် ၂-တရားခံကလည်း အကြံတူရှိသည်ဟု ဆိုနိုင် မည်ဖြစ်သော်လည်း အခင်းဖြစ်ရပ်တွင် ၂- တရားခံနှင်းပွင့်ဖြူ သည် သေသူ၏ သွေးကြော အတွင်းသို့ ဆေးသွင်းခဲ့ကြောင်း ပေါ်လွင်မှုမရှိပေ” ဟု ဒုတိယခရိုင် တရားသူကြီး ဦးအောင်သိန်းဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။

“အခင်းဖြစ်ရပ်မတိုင်မီက တရားခံသန်းဇော်က နှင်းပွင့်ဖြူအား ဖုန်းဆက်၍ အေးနိုင်အား သတ်ရန်၊ နှင်းပွင့်ဖြူ ထောင် ထဲ ရောက်သည့်အခါ ၎င်းလာတွေ့မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထောင်မှထွက် သည့်အခါ ၎င်းဇနီးနှင့် ကွာပြီး လက်ထပ်ယူ မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ နင် မသတ်လျှင် ငါနင့်ကို ယူလို့လည်း မရဘူး၊ အေးနိုင်နဲ့လည်း ယူလို့မရဘူး။ ငါနဲ့ဖြစ်တဲ့ အေ ကြာင်းကိုလည်း လျှောက်ပြောမယ်ဟု ပြောခဲ့ကြောင်း၊ အေးနိုင်အား ဆေးထိုး သတ်ရန် အစီအစဉ်များကို ပြော ခဲ့ကြောင်း၊

၂၁.၂.၂၀၁၆ ရက် နေ့လယ် ၂ နာရီ CB ဘဏ် ကုန်းဆင်းရှိ အအေးဆိုင်တွင် သန်းဇော်နှင့် နှင်းပွင့်ဖြူတို့ တွေ့ဆုံစဉ် သန်းဇော်က ဆေးများ အသင့်ထည့် ထားသည့် ဆေးထိုးအပ်ကို နှင်းပွင့်ဖြူ၏ ဆလင်းဘက်အိတ်ထဲ ထည့်ပေးေ ကြာင်း ပေါ် ပေါက်လျက်ရှိရာ အခင်းမဖြစ်မီက တရားခံသန်းဇော်သည် အေးနိုင်အား သတ်ရန်ကြံ စည် ခြင်း၊ နှင်းပွင့်ဖြူ က ဆေးထိုးသတ်ရန် စေခိုင်းခဲ့ ခြင်းများရှိကြောင်း တွေ့ရှိရကြောင်း”၊ “သေသူ ၏မျက်နှာ ကို အုပ်၍ကပ်ရန် တိပ်ကို လည်း အသင့်ယူဆောင်သွားသည်ဖြစ်ရာ ၁-တရားခံ သန်းဇော်သည် စွဲချက်ပါအတိုင်း တင်ကူးကြံ ရွယ်ချက် ဖြင့် လူ သတ်မှုကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်” ဟု ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး ဦးအောင်သိန်းဦးက စီရင်ချက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။

၂-တရားခံ နှင်းပွင့်ဖြူ၏ စိတ်ကျန်းမာရေနှင့် ဆက်စပ်၍ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၈၄ ကင်းလွတ်ခွင့်မရနိုင်သည့် အခြေ အနေအား တရားသူကြီးက “၂-တရားခံသည် အခင်းဖြစ် စဉ်က ၁-တရားခံ ဆေးထိုး ခိုင်းသော်လည်း သေသူက ၎င်း အား လက်ထပ်ယူမည်ဆိုသော စကားကို နှလုံးသွင်း၍ ဆေးထိုးမပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ရာ တရားခံ၏ စိတ်အခြေအနေမှာ စိတ် ပေါသွပ်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း ရှိနေကြောင်း ပေါ်ပေါက်သည်။

သို့ဖြစ်၍ တရားခံသည် ရာဇသတ် ကြီးပုဒ်မ-၈၄ ၏ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ခံစားခွင့်မရနိုင်ပေ။ ပြစ် ဒဏ်သတ်မှတ် ရာ တွင် အခင်းဖြစ်ကိစ္စနှင့်ပတ် သက်၍ ၂-တရားခံ နှင်းပွင့်ဖြူသည် သေသူ အပေါ် အသက်အန္တရာယ် ကျ ရောက် နိုင်သည် ကို သိနေပါလျက် သေဘေးမှလွတ်စေရန်တား ဆီးခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့် ထိရောက်ဟန့်တား လောက်သော ပြစ် ဒဏ်ချမှတ် သင့်ပေသည်”၊ “၁-တရားခံက စေခိုင်းခဲ့ကြောင်း သေသူကို ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ သို့ ဖြစ် စေ ၂-တရားခံက ပြောကြား ခဲ့ခြင်းမရှိပေ” ဟု စီရင်ချက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။

အလောင်းဖျောက်သည့် အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ တရားသူကြီးက”သက်သေခံ (ဒ) ဖြောင့်ချက်တွင် ကျင်းတူး ပြီးနောက် ကို အေးနိုင် အလောင်းကိုအတူတူ မြှုပ်ခဲ့ကြပါ သည်ဟု ထွက်ဆိုထားကြောင်း၊ သက်သေခံ (ထ) တရား ခံ သန်းဇော်၏ဖြောင့်ချက်တွင် နှင်းပွင့်ဖြူနှင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦး ပဲခင်းထဲသွား၍ ကျင်းတူးပြီးနောက် အလောင်းကို နှစ်ယောက် အတူမယူပြီး ကျင်းထဲထည့်ကာ မြေမြှုပ်ခဲ့ကြ ပါသည်ဟုထွက်ဆိုထားသည်။

တရားလိုဘက် ထွက်ဆိုတင်ပြချက်များအရ ၂-တရားခံသည် သေသူ၏ အလောင်းအား မြေကြီးတူး၍မြှုပ်နှံ ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ပေါ်ပေါက်နေသဖြင့် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၀၁ (ပထမပိုင်းအရ)ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ ရှိသည်”ဟု စီရင်ချက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။

အခင်းဖြစ်နေရာ၌ နှင်းပွင့်ဖြူ၏ ပေါင် ပေါ်၌ သေဆုံး သူအေးနိုင် ခေါင်းအုံး၍ စကား ပြောနေချိန် ၁-တရားခံ သန်းဇော် အမှတ်တမဲ့ ရိပ်ခနဲရောက်လာပြီး ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၁-တရားခံ ခေါ်ခိုင်းသည့်နေရာသို့ ခေါ်သွားခဲ့ခြင်း မ ဟုတ်ဟု ထွက်ဆိုထားကြောင်း၊ ၂-တရားခံနှင်းပွင့်ဖြူသည် သေဆုံး သူ အေးနိုင်နှင့်လည်း သမီး ရည်းစားဖြစ်နေပြီး အ ခင်းမဖြစ်မီ သေဆုံးသူနှင့်အတူ သွားလာ လှုပ်ရှားခဲ့ပုံများနှင့် အခင်းဖြစ်ရပ်ကို ထောက်ချင့်ပါက ၁-တရားခံနှင့်အတူ အကြံ တူဖြင့် ကျူးလွန်သည်ဟု တစ်ထစ်ချဆိုနိုင်ရန် ခဲယဉ်း ကြောင်း တရားသူကြီးက စီရင်ချက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ် ၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ခွဲခန့်က ဟင်္သာတတက္ကသိုလ် အနီး ချစ်သူလမ်း ကြားနံဘေး လယ် ကွင်း စပ်၌ လယ်ပိုင်ရှင်က မသင်္ကာဖွယ်ရာ အနေအထားတွေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက် တာဝန်ရှိသူများက တူးဖော်ရာ မှ အဆို ပါလူသတ် အလောင်းဖျောက်မှုမှ လူသေ အလောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

အလောင်းကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့စဉ်က အရိုးကျခါစ အနေအထားရှိနေသဖြင့် မည်သူ မည်ဝါ ဖြစ်သည်ကို ခန့် မှန်း နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု များပြုလုပ်အပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ် ၇ ရက်တွင်မှ မရမ်းလေးကျေးရွာ မူလ တန်းကျောင်းမှ မူလတန်းပြဆရာ ဦးအေးနိုင် (၃၄ နှစ်၏) ရုပ် အလောင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ် ဖွဲ့က အတည် ပြုနိုင် ခဲ့သည်။

Credit; Eleven Media Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *