မေနာဘဝင္လန္းျဖာေရာ့လကြဲ႕ ေတာသင္ခန္းစာ

အက္က်ဴေကးရွင္းျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ေတာရဂုံႀကီး ဖန္ဆင္းေပေတာ့အံ့ လတၱံ့တဲ့။ ေတာတြင္း ပန္းခ်ီဆရာ ေမ်ာ က္ညိဳႀကီးဟာ အဲသည့္ဝါက် တစ္ေၾကာင္းတည္းနဲ႔ကိုပဲ ေတာတြင္းသူေဌး ျဖစ္သြားေတာ့ တာပါ။ ပန္းခ်ီဆရာ နာမည္ခံထားေပမယ့္ ဘာပန္းခ်ီ၊ ဘာ႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္မွ ဆြဲစရာမလိုဘူး။ အလင္းအေမွာင္၊ အနီး အေဝး၊ အေရာင္အႏုအရင့္၊ အပူအေအး ဘာတစ္ခုမွ ဦးေႏွာက္ေျခာက္စရာ မလိုဘူး။ ေအာက္ခံေဆးသားေပၚမွာ ခုနက ေျပာခဲ့တဲ့ စာသားေတြကို စက္ဝိုင္းနဲ႔လွည့္ၿပီး တန္းေရးခ်လိုက္႐ုံ သာ။

ေတာကလည္း အသီးကေလး ခူးေရာင္း၊ အ႐ြက္ကေလး ဆြတ္ေရာင္း၊ အကိုင္းအခက္ကေလး ခ်ိဳင္ေရာင္းနဲ႔ အသက္ရွင္လာၾကရာက ငါတို႔ တိရစာၦန္ေတြ ပညာမတတ္လု႔ိ ဆင္းရဲၾကတာ။ ဒါေၾကာင့္ ပညာမတတ္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ ပညာ ရးေတာ့ လုပ္ၾကဦးမွ ဆိုတဲ့အသိကေလး ဘယ္ကေန ဘယ္လိုစၿပီး ဝင္ေရာက္လာမွန္း မသိဘဲ ဝင္လာခဲ့ရာက ဉာဏ္နည္း နည္း ရွိတဲ့ သတၱဝါႀကီးေတြကို အျမန္စုေခၚ၊ အက္က်ဴေကးရွင္းကို ဆြဲတင္ၾကဆိုတဲ့ လမ္းၫႊန္ အမိန႔္ကို ေတာ မိေတာ ဖလိုလို လုပ္ေနတဲ့ ႀကံ့ႀကီးတို႔၊ ဖြတ္ႀကီးတို႔ဆီက ခံယူၿပီးတဲ့သကာလ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ထူၾကဖို႔ ပထမ စဥ္း စားမိၾကတာပါပဲ။

‘‘ေတာမွာ အက္က်ဴေကးရွင္း ေကာင္းလာဖို႔က ပထမ ဆိုင္းဘုတ္လိုပါပဲ။ ေက်ာင္းေရွ႕မွာ ေထာင္ၾကရမွာပါ’’ အဲ ဒါ ခုနကေျပာတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကို ဆိုလိုတာပါ။ ‘အက္က်ဴေကးရွင္းျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ေတာရဂုံႀကီး ဖန္တီးေပေတာ့အံ့လတၱံ့’ ဆိုတဲ့ စာသားေတြပါတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္။

အဲဒါကို ေတာတြင္းပန္းခ်ီဆရာ ေမ်ာက္ညိဳက ကန္ထ႐ိုက္ (Contract) ရသြားတာပါ။ ၎ ဆိုင္းဘုတ္မွန္သမွ် ေမ်ာက္ညိဳကပဲ တစ္ဦးတည္းမူပိုင္ ဒိုင္ခံ၍ ဆြဲေစ။ ဒါေၾကာင့္ အႏွီဝါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းနဲ႔ ေမ်ာက္ညိဳ ေတာတြင္းသူေဌး ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။

စုံနံ႔သာၿမိဳင္ေတာထဲက အက္က်ဴေကးရွင္းဌာနဟာ စိုက္ခင္းေတြထဲမွာ ဓာတ္ေျမဩဇာ ႀကဲသလိုမ်ား ႀကဲခ်လိုက္ေ လေရာ့သလား မေျပာတတ္ပါဘူး။ ပီအိတ္ခ်္ဒီပါရဂူ ဆရာေဒါက္တာေတြ နည္းလြန္းေနတဲ့အတြက္ တိုးတက္မႈန ည္းေ နတယ္လို႔ ယူဆကာ ပီအိတ္ခ်္ဒီရက္တိုအျမန္ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ထုတ္လုပ္ရန္ဆိုတဲ့ စီမံကိန္းႀကီး ခ်မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ေဟာ တစ္သုတ္၊ ေဟာတစ္သုတ္နဲ႔ ေလာေလာေလာေလာ လုပ္ၿပီး လႊတ္ထည့္လိုက္တာ သတၱဝါ ၁၀ ေကာင္မွာ ကိုးေကာင္ခြဲက ေဒါက္တာခင္ဗ်။

ေတာထဲမွာ ေျမကြက္ကေလးမ်ား နည္းနည္းမလြတ္နဲ႔။ အဲသည့္လြတ္တဲ့ေနရာမွာ တကၠသိုလ္ဆိုင္းဘုတ္ ေကာက္ထူပ စ္ထည့္လိုက္တာပါပဲ။ လက္ပံရိပ္ ယူနီဗာစီတီ။ ခရာဆူးခ်ဳံ ယူနီဗာစီတီ။ သဖန္းေတာ ယူနီဗာစီတီ။ ေညာင္မုတ္ဆိတ္ ယူနီဗာစီ တီ။ ထေနာင္းငုတ္တို ယူနီဗာစီတီ။ ကုကၠိဳညီေနာင္ ယူနီဗာစီတီ။

‘‘အခု ဆရာမ ေျပာတဲ့ သမိုင္းဘုတ္အုပ္က စာၾကည့္တိုက္မွာ။ အဲ… ရွိမယ္မထင္ပါဘူး။ အဖုံးနီညိဳေရာင္ေလး အဲသည့္ထဲမွာ ဘာေျပာထားသလဲဆိုေတာ့’’ ‘‘အခု ပရက္တီကယ္အခ်ိန္ပါ။ Practical ဆိုေပမယ့္ လက္ေတြ႕လုပ္စရာပစၥည္း မရွိ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စာေခၚေပးပါ့မယ္။ လိုက္ေရးၾကပါ’’

‘‘တီခ်ယ္က ကမာၻ႔ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေတြအေၾကာင္း ပို႔ခ်မွာပါ။ အႏို႔ေသာ္ ေဟာဒီ စုံနံ႔သာၿမိဳင္ေတာႀကီး ထဲကိုေတာင္ ႏွံ႔ေအာင္ မသြားဖူးပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကမာၻႀကီးဟာ…’’ ေတာယူနီဗာစီတီထဲက အားရစရာ ပို႔ခ်သင္ ၾကားေ နတဲ့ အသံဗလံေတြပါ။

ေတာထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြကလည္း အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ေပၚလာၾကေလသဗ်။ ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ဘာညာသာ ရကာနဲ႔ အနက္အဓိပၸာယ္ ဗ်ဳပၸတ္ဘယ္ကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားဘိေစကာမူ လက္တစ္ဝါးစာ အခန္းကေလး ရွိတာနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေ က်ာင္း ပ႐ိုက္ဗိတ္စကူး (Private School) ျဖစ္ေခ်ၿပီတဲ့။

သာလိကာႀကီးက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေက်ာင္းအုပ္ခန႔္ၿပီးေတာ့ သူ႔မိန္းမ သာလိကာမႀကီးက အလိုအေလ်ာက္ အထက္တ န္းျပ ဆရာမႀကီး ဝင္လုပ္ပါေလေရာ။ တစ္ခါမွေတာ့ စာမသင္ဖူးခဲ့ဘူး။ အဲ… သူတို႔သမီး အႀကီးမႀကီးက အဂၤလိပ္စာ။ သမီး အငယ္က ႐ူပေဗဒနဲ႔ သခ်ၤာ။ သားလတ္က ဓာတုေဗဒနဲ႔ ဇီဝေဗဒ။ သားငယ္က ေဘာဂေဗဒ။ မိသားစုဝင္ေတြ ဆရာ၊ ဆရာမ အျဖစ္နဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ခန႔္အပ္ၿပီး ေတာတြင္း စကူးလ္ေတြ ခပ္တည္တည္နဲ႔ လည္ပတ္ေနလိုက္ၾကပုံေတြမ်ား။

အံ့ဩစရာ ေကာင္းတာက အဲသည့္ေနရာေတြ အကုန္လုံးမွာ ခုနကဆိုင္းဘုတ္ေတြ ေထာင္ထားတာပါ။ ‘အက္က်ဴေ ကးရွင္းျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ေတာရဂုံႀကီး ဖန္ဆင္းေပေတာ့ အံ့လတၱံ့’ ဆိုတာ။ ေတာပန္းခ်ီဆရာ ေမ်ာက္ညိဳ ဆိုင္းဘုတ္ေရးလို႔ကို မႏိုင္ေအာင္ပါပဲတဲ့။

တစ္ရက္ ေမ်ာက္ညိဳ ဆိုင္းဘုတ္ကိစၥ စကားေျပာဖို႔ ေတာရဲ႕ အက္က်ဴေကးရွင္းကို လုပ္ေနတဲ့ ေတာမိေတာဖေတြျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ ႀကီးတို႔၊ ဖြတ္ႀကီးတို႔ရွိရာဆီ သြားတာ မေတြ႕ဘဲနဲ႔ ျပန္လာခဲ့ရတယ္ ဆိုလား။ ႏွစ္ေကာင္စလုံး ႏိုင္ငံျခား သြားေန တယ္တဲ့။

‘‘ႀကံ့ေပါက္ကေလးတို႔၊ ဖြတ္ေပါက္ကေလးတို႔က ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းတက္တာေလ။ အဲဒါ ေက်ာင္းသြား အပ္ၾကေ လသတဲ့’’ ေတာပန္းခ်ီဆရာ ေမ်ာက္ညိဳရဲ႕ စကား။ ေမ်ာက္ညိဳက ေရးလက္စဆိုင္းဘုတ္ေရွ႕ ဝင္ထိုင္ၿပီး လုပ္လက္စအလုပ္ကို ဆက္ပါတယ္။

ဘာတဲ့။ အက္က်ဴေကးရွင္းျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္။ ေမ်ာက္ညိဳက ဆိုင္းဘုတ္ေရးရင္း ၿပဳံးစိစိနဲ႔။ ဘာေတြ သေဘာက်ေနတယ္ မသိပါဘူး။ (ဂ်က္ကြမ္းၿခံကုန္းသည္ သေရာ္စာ ေရးသားသူျဖစ္သည္။)

Copied from 7Day Daily.

စေလ ငေနာ့

Unicode

မနောဘဝင်လန်းဖြာရော့လကွဲ့ တောသင်ခန်းစာ

အက်ကျူကေးရှင်းဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော တောရဂုံကြီး ဖန်ဆင်းပေတော့အံ့ လတ္တံ့တဲ့။ တောတွင်း ပန်းချီဆရာ မျော က်ညိုကြီးဟာ အဲသည့်ဝါကျ တစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ကိုပဲ တောတွင်းသူဌေး ဖြစ်သွားတော့ တာပါ။ ပန်းချီဆရာ နာမည်ခံထားပေမယ့် ဘာပန်းချီ၊ ဘာရုပ်ပုံကားချပ်မှ ဆွဲစရာမလိုဘူး။ အလင်းအမှောင်၊ အနီး အဝေး၊ အရောင်အနုအရင့်၊ အပူအအေး ဘာတစ်ခုမှ ဦးနှောက်ခြောက်စရာ မလိုဘူး။ အောက်ခံဆေးသားပေါ်မှာ ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ စာသားတွေကို စက်ဝိုင်းနဲ့လှည့်ပြီး တန်းရေးချလိုက်ရုံ သာ။

တောကလည်း အသီးကလေး ခူးရောင်း၊ အရွက်ကလေး ဆွတ်ရောင်း၊ အကိုင်းအခက်ကလေး ချိုင်ရောင်းနဲ့ အသက်ရှင်လာကြရာက ငါတို့ တိရစ္ဆာန်တွေ ပညာမတတ်လု့ိ ဆင်းရဲကြတာ။ ဒါကြောင့် ပညာမတတ်လို့ မဖြစ်ဘူး။ ပညာ ရးတော့ လုပ်ကြဦးမှ ဆိုတဲ့အသိကလေး ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုစပြီး ဝင်ရောက်လာမှန်း မသိဘဲ ဝင်လာခဲ့ရာက ဉာဏ်နည်း နည်း ရှိတဲ့ သတ္တဝါကြီးတွေကို အမြန်စုခေါ်၊ အက်ကျူကေးရှင်းကို ဆွဲတင်ကြဆိုတဲ့ လမ်းညွှန် အမိန့်ကို တော မိတော ဖလိုလို လုပ်နေတဲ့ ကြံ့ကြီးတို့၊ ဖွတ်ကြီးတို့ဆီက ခံယူပြီးတဲ့သကာလ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ထူကြဖို့ ပထမ စဉ်း စားမိကြတာပါပဲ။

‘‘တောမှာ အက်ကျူကေးရှင်း ကောင်းလာဖို့က ပထမ ဆိုင်းဘုတ်လိုပါပဲ။ ကျောင်းရှေ့မှာ ထောင်ကြရမှာပါ’’ အဲ ဒါ ခုနကပြောတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို ဆိုလိုတာပါ။ ‘အက်ကျူကေးရှင်းဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော တောရဂုံကြီး ဖန်တီးပေတော့အံ့လတ္တံ့’ ဆိုတဲ့ စာသားတွေပါတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်။

အဲဒါကို တောတွင်းပန်းချီဆရာ မျောက်ညိုက ကန်ထရိုက် (Contract) ရသွားတာပါ။ ၎င်း ဆိုင်းဘုတ်မှန်သမျှ မျောက်ညိုကပဲ တစ်ဦးတည်းမူပိုင် ဒိုင်ခံ၍ ဆွဲစေ။ ဒါကြောင့် အနှီဝါကျတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ မျောက်ညို တောတွင်းသူဌေး ဖြစ်သွားတယ်လို့ ပြောတာပါ။

စုံနံ့သာမြိုင်တောထဲက အက်ကျူကေးရှင်းဌာနဟာ စိုက်ခင်းတွေထဲမှာ ဓာတ်မြေဩဇာ ကြဲသလိုများ ကြဲချလိုက်ေ လရော့သလား မပြောတတ်ပါဘူး။ ပီအိတ်ချ်ဒီပါရဂူ ဆရာဒေါက်တာတွေ နည်းလွန်းနေတဲ့အတွက် တိုးတက်မှုန ည်းေ နတယ်လို့ ယူဆကာ ပီအိတ်ချ်ဒီရက်တိုအမြန် ဖုတ်ပူမီးတိုက် ထုတ်လုပ်ရန်ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းကြီး ချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက် ဟော တစ်သုတ်၊ ဟောတစ်သုတ်နဲ့ လောလောလောလော လုပ်ပြီး လွှတ်ထည့်လိုက်တာ သတ္တဝါ ၁၀ ကောင်မှာ ကိုးကောင်ခွဲက ဒေါက်တာခင်ဗျ။

တောထဲမှာ မြေကွက်ကလေးများ နည်းနည်းမလွတ်နဲ့။ အဲသည့်လွတ်တဲ့နေရာမှာ တက္ကသိုလ်ဆိုင်းဘုတ် ကောက်ထူပ စ်ထည့်လိုက်တာပါပဲ။ လက်ပံရိပ် ယူနီဗာစီတီ။ ခရာဆူးချုံ ယူနီဗာစီတီ။ သဖန်းတော ယူနီဗာစီတီ။ ညောင်မုတ်ဆိတ် ယူနီဗာစီ တီ။ ထနောင်းငုတ်တို ယူနီဗာစီတီ။ ကုက္ကိုညီနောင် ယူနီဗာစီတီ။

‘‘အခု ဆရာမ ပြောတဲ့ သမိုင်းဘုတ်အုပ်က စာကြည့်တိုက်မှာ။ အဲ… ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ အဖုံးနီညိုရောင်လေး အဲသည့် ထဲမှာ ဘာပြောထားသလဲဆိုတော့’’ ‘‘အခု ပရက်တီကယ်အချိန်ပါ။ Practical ဆိုပေမယ့် လက်တွေ့လုပ်စရာပစ္စည်း မရှိ ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စာခေါ်ပေးပါ့မယ်။ လိုက်ရေးကြပါ’’

‘‘တီချယ်က ကမ္ဘာ့ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တွေအကြောင်း ပို့ချမှာပါ။ အနို့သော် ဟောဒီ စုံနံ့သာမြိုင်တောကြီး ထဲကိုတောင် နှံ့အောင် မသွားဖူးပါဘူး။ ဒီတော့ ကမ္ဘာကြီးဟာ…’’ တောယူနီဗာစီတီထဲက အားရစရာ ပို့ချသင် ကြားေ နတဲ့ အသံဗလံတွေပါ။

တောထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေကလည်း အလျှိုအလျှို ပေါ်လာကြလေသဗျ။ ကျောင်းဆိုသည်မှာ ဘာညာသာ ရကာနဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ် ဗျုပ္ပတ်ဘယ်ကဲ့သို့ ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားဘိစေကာမူ လက်တစ်ဝါးစာ အခန်းကလေး ရှိတာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ေ ကျာင်း ပရိုက်ဗိတ်စကူး (Private School) ဖြစ်ချေပြီတဲ့။

သာလိကာကြီးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျောင်းအုပ်ခန့်ပြီးတော့ သူ့မိန်းမ သာလိကာမကြီးက အလိုအလျောက် အထက်တ န်းပြ ဆရာမကြီး ဝင်လုပ်ပါလေရော။ တစ်ခါမှတော့ စာမသင်ဖူးခဲ့ဘူး။ အဲ… သူတို့သမီး အကြီးမကြီးက အင်္ဂလိပ်စာ။ သမီး အငယ်က ရူပဗေဒနဲ့ သင်္ချာ။ သားလတ်က ဓာတုဗေဒနဲ့ ဇီဝဗေဒ။ သားငယ်က ဘောဂဗေဒ။ မိသားစုဝင်တွေ ဆရာ၊ ဆရာမ အဖြစ်နဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ခန့်အပ်ပြီး တောတွင်း စကူးလ်တွေ ခပ်တည်တည်နဲ့ လည်ပတ်နေ လိုက်ကြ ပုံတွေ များ။

အံ့ဩစရာ ကောင်းတာက အဲသည့်နေရာတွေ အကုန်လုံးမှာ ခုနကဆိုင်းဘုတ်တွေ ထောင်ထားတာပါ။ ‘အက်ကျူေ ကးရှင်းဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော တောရဂုံကြီး ဖန်ဆင်းပေတော့ အံ့လတ္တံ့’ ဆိုတာ။ တောပန်းချီဆရာ မျောက်ညို ဆိုင်းဘုတ်ရေးလို့ကို မနိုင်အောင်ပါပဲတဲ့။

တစ်ရက် မျောက်ညို ဆိုင်းဘုတ်ကိစ္စ စကားပြောဖို့ တောရဲ့ အက်ကျူကေးရှင်းကို လုပ်နေတဲ့ တောမိတောဖတွေဖြစ်တဲ့ ကြံ့ ကြီးတို့၊ ဖွတ်ကြီးတို့ရှိရာဆီ သွားတာ မတွေ့ဘဲနဲ့ ပြန်လာခဲ့ရတယ် ဆိုလား။ နှစ်ကောင်စလုံး နိုင်ငံခြား သွားနေ တယ်တဲ့။

‘‘ကြံ့ပေါက်ကလေးတို့၊ ဖွတ်ပေါက်ကလေးတို့က နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်တာလေ။ အဲဒါ ကျောင်းသွား အပ်ကြေ လ သတဲ့’’ တောပန်းချီဆရာ မျောက်ညိုရဲ့ စကား။ မျောက်ညိုက ရေးလက်စဆိုင်းဘုတ်ရှေ့ ဝင်ထိုင်ပြီး လုပ်လက် စအလုပ် ကို ဆက်ပါတယ်။

ဘာတဲ့။ အက်ကျူကေးရှင်းဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်။ မျောက်ညိုက ဆိုင်းဘုတ်ရေးရင်း ပြုံးစိစိနဲ့။ ဘာတွေ သဘောကျနေတယ် မသိပါဘူး။ (ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်းသည် သရော်စာ ရေးသားသူဖြစ်သည်။)

Copied from 7Day Daily.

စလေ ငနော့

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *